Adopce oveček

Naše stádo tvoří ovce kamerunské a ouessantské, které jsou nejvhodnější pro ochranářské účely (zejména tím, že jsou nejméně vybíravé a kamerunky navíc nepotřebují stříhat). Adopce jedné ovečky na rok stojí 5000 Kč.

Svým příspěvkem pomůžete pečovat o lokality co možná nejvíc přirozeným a jemným způsobem, který prospívá nejen místu samotnému, ale i spoustě hmyzu a ptáků v ní.

První adoptivní rodiče zvířete beze jména mají možnost ho pokřtít (ovšem pouze pokud jméno projde přes naše právo veta). Adopce může být anonymní, stejně tak ale zde rádi uvedeme jméno vás nebo vaší firmy.

Nejpřátelštější a nejzvědavější z celého stáda. Jakmile se někdo objeví na pastvině, okamžitě ho běží vítat a jakmile jí dotyčný nepodává kousky chleba dost rychle, hned mu zapíchne ostrá kopýtka do břicha a z očí do očí se dožaduje přísunu pamlsků

Zasloužilá matka dvou jehňat, taky už se ráda přijde pomazlit a zejména sežrat veškeré pečivo, k němuž se dostane.

Asi nejplašší z našich holek a taktéž máma jehněčí dvojice. Pamlsek si už občas vezme, ale o mazlení s lidmi moc nestojí.

Kříženka kamerunské ovce, jedna ze dvou sester, které byly bývalému majiteli zabaveny pro týrání.

Druhá, vybarvenější týraná polokamerunka. Prvně se docela bály, dnes už si rády přijdou pro pamlsek i krátké podrbání.

Tony
Starší z dvojice křížených ouessantských beránků, které jejich majitelé museli (ač velice neradi) dát kvůli stěhování z Brna pryč.

Jess
Mladší a rohatější x-ouessant, který se spolu s bráchou přesunul z brněnské zahrady do našeho putovního ochranářského stáda. Zpočátku nám oba kluci nedůvěřovali, ale postupně se spřátelili i s námi.

Mečík
Osiřelé jehně, které jsme si vypiplali a vymazlili. Měsíc s námi strávil doma, pil z lahve, doprovázel nás na výlety i do terénu, než se vrátil zpět ke stádu.